Rūpnieciskā būvniecība

Rūpnieciskā būvniecība

Rūpniecības iekārtas var iedalīt vienstāvu rūpniecības ēkās un daudzstāvu rūpniecības ēkās pēc to ēku struktūras veidiem.

Lielākā daļa rūpnīcu daudzstāvu rūpniecības ēkās atrodas vieglajā rūpniecībā, elektronikā, instrumentos, sakaros, medicīnā un citās nozarēs. Šādu augu grīdas parasti nav ļoti augstas. To apgaismojuma dizains ir līdzīgs vispārpieņemto zinātnisko pētījumu un laboratoriju ēku dizainam, un pārsvarā tiek pieņemtas fluorescējošās apgaismojuma shēmas. Ražošanas iekārtas mehāniskās apstrādes, metalurģijas, tekstila un citās nozarēs parasti ir vienstāvu rūpniecības ēkas, un atbilstoši ražošanas vajadzībām vairāk ir viena laiduma daudzstāvu rūpnīcas, ti, paralēli izvietotas vairāku laidumu rūpnīcas, un laidumi var būt vienādi vai atšķirīgi, kā nepieciešams.

Pamatojoties uz konkrētu ēkas moduļa prasību izpildi, vienstāva rūpnīcas ēkas platumu (laidumu), garumu un augstumu nosaka atbilstoši tehnoloģiskajām vajadzībām. Auga B diapazons: parasti 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36 m utt. Auga L garums: mazāk kā desmitiem metru, pat simtiem metru. Augu augstums H: zemais parasti ir 5-6m, un augstais var sasniegt 30-40m vai pat augstāk. Iekārtas apgaismojuma projektā galvenie faktori tiek ņemti vērā rūpnīcas platums un augstums. Turklāt, ņemot vērā rūpnieciskās ražošanas nepārtrauktību un produktu transportēšanas vajadzības starp sekcijām, lielākā daļa rūpniecības uzņēmumu ir aprīkoti ar celtņiem, ar nelielu celtspēju 3-5t un lielu celšanas svaru simtiem tonnu.

Projektēšanas specifikācijas

Rūpniecisko iekārtu projektēšanas standarts tiek formulēts atbilstoši rūpnīcas struktūrai. Iekārtas dizains ir balstīts uz tehnoloģiskā procesa vajadzībām un ražošanas apstākļiem un nosaka rūpnīcas formu.

Standarta augu projektēšanas specifikācijas

I. Rūpniecības uzņēmumu projektēšanā jāīsteno attiecīgā valsts politika, jāsasniedz progresīvas tehnoloģijas, ekonomiskā racionalitāte, drošība un pielietošana, jānodrošina kvalitāte un jāatbilst enerģijas taupīšanas un vides aizsardzības prasībām.
II. Šī specifikācija ir piemērojama jaunuzcelto, atjaunoto un paplašināto rūpniecisko iekārtu projektēšanai, bet ne bioloģiski tīrām telpām ar baktērijām kā kontroles objektiem. Šīs specifikācijas noteikumi par ugunsgrēku novēršanu, evakuāciju un ugunsdzēsības iekārtām neattiecas uz daudzstāvu rūpniecības uzņēmumu un pazemes rūpniecības uzņēmumu projektēšanu, kuru ēkas augstums ir lielāks par 24 m.
III. Izmantojot oriģinālās ēkas tīrai tehniskai atjaunošanai, rūpniecisko iekārtu projektēšanai jābūt balstītai uz ražošanas tehnoloģijas prasībām, jāpielāgo pasākumi vietējiem apstākļiem, pret tiem jāizturas atšķirīgi un pilnībā jāizmanto esošās tehniskās iespējas.
IV. Rūpniecisko iekārtu projektēšana rada nepieciešamos apstākļus būvniecības ierīkošanai, tehniskās apkopes vadībai, testēšanai un drošai ekspluatācijai.
V. Papildus šīs specifikācijas ieviešanai rūpniecisko iekārtu projektam jāatbilst arī pašreizējo valsts standartu un specifikāciju attiecīgajām prasībām.

101

Ražotnes projekts

102

Saldētavas un aukstās ķēdes projekts